خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

اجرای عملیات پیرایش سطوح شهری گلبهار از علف های هرز

شهردار گلبهار گفت: به منظور جلوگیری از رشد بی رویه علف های هرز عملیات پیرایش سطوح شهری گلبهار در حال اجرا می باشد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید