خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :

آماده باش تجهیزات و نیروهای شهرداری گلبهار با شروع بارش برف

شهردار گلبهار از آمادگی نیروها و تجهیزات زمستانی برای مواقع بارش برف و باران در شهر خبر داد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید