خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

آتشنشانان شهرداری گلبهار تجلیل شدند

همزمان با هفتم مهرماه روز آتشنشانی وایمنی از آتشنشانان شهرداری گلبهار تجلیل به عمل آمد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید