خبر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :

آتشنشانان شهرداری گلبهار تجلیل شدند

همزمان با هفتم مهرماه روز آتشنشانی وایمنی از آتشنشانان شهرداری گلبهار تجلیل به عمل آمد.

اعضای شورا
آخرین اخبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار :
لینک های مفید